Kortspel stress – Så här spelar du!

Om man någonsin har tagit en titt på andra medan de spelar kortspel – eller kanske till och med själv varit med i spelet – är man säkerligen väl medveten om att det går ganska fort, i alla fall inom de flesta kortspelen.

I motsats till schack handlar det om att snabbt lägga ner ett kort efter det nästa utan att låta alltför mycket tid passera. Med tanke på att många kortspel innehåller regler som inte är alltför komplicerade ger detta spelarna möjlighet att låta spelet flyta på utan större fördröjningar.

Det här är en del av charmen med kortspel. Var man än befinner sig och hur mycket av en nybörjare man än är kan de flesta enkelt ta del av kortspelens värld.

Allt som behövs är en kortlek, ett glatt humör och relativt snabba reflexer. Om man dock eftersöker ett kortspel där dess snabba metoder till och med inkluderas i titeln, varför inte spela lite Stress!

Kortspelet Stress

Förberedelser inför kortspelet Stress

Det finns en god anledning till varför det här kortspelet har namngetts som ”Speed” på engelska. Goda reflexer är ett måste, och utan fart kommer man inte särskilt långt.

Stress går nämligen ut på att man snabbt måste uppfatta vilket kort som ligger framför en på bordet och snabbt lägga ner fler kort när det behövs. Fort ska det gå, och först vill man alltid vara. Vanligtvis är Stress ett tvåmanna spel, där ens reflexer spelar stor roll.

Innan man sätter igång och spelar ska man se till så att man delar kortleken i två och ge vardera spelare en av dessa högar. Därefter placeras ett antal kort framför en på bordet.

Varje spelare tar fem kort från sin hög och lägger ner dem. Man bör se till så att de tio korten i fråga har framsidan vänd uppåt så att de inte döljs för den andra spelaren.

Det sista steget innan spelet kan börja är att man tar ett antal kort från sina händer och placerar två högar med sex kort i varje hög framför sig på bordet, där baksidan är vänd uppåt. Därefter kan spelet köra igång!

Snabb genomgång kring hur spelplanen ser ut

Exakt hur det ser ut på ens bord framför sig är inte det viktigaste, men om man är intresserad av att få en ungefärlig bild framför sig är det möjligt att bordet ser ut såsom följande:

  1. Det finns en rad med fyra högar som räknas som de första korten som spelaren har.
  2. Därefter finns det även en nästa rad med två högar som är placerad 3 dm bort från själva spelraden. Dessa högar går ibland under namnet spelhögar.
  3. Sedan lägger man ner ännu en rad med fyra högar som även dessa ligger 3 dm bort.

Hur man spelar Stress – regler

Att spela Stress handlar i grund och botten om att alla ens kort ska försvinna först. I ett stort antal kortspel räknar man med att varje spelare har sin tur, medan man själv väntar på att ens omgång ska komma.

Det här är inte fallet när man spelar Stress, och man ska istället jobba efter smidighet och fart. Om man har mer tur, skicklighet och är snabbare än ens motståndare är man väl på väg till att vinna spelet.

Nu har som sagt förberedelserna genomförts, och det är äntligen dags att börja. Två kort plockas upp från korthögarna och placeras på bordet på ett sådant vis att båda spelarna har lika enkel tillgång till korten.

Om kort nummer ett har siffran fyra ska man se till så att man bygger en stege utifrån just fyra. Man kan då välja att lägga ett kort vars nummer är lägre än fyra, men det här betyder att man då måste jobba sig neråt till tre, två och så vidare.

Om man istället väljer att bygga stegen uppåt lägger man en femma, sexa, sjua och sedan fortsätta på samma väg.

Kommer du ihåg de fem korten som vardera spelare placerade ut på bordet? Det är just dessa kort som man använder för att bygga stegen.

Om man tar ett kort därifrån finns det självfallet endast fyra stycken kvar, vilket betyder att man ska lägga ner ett nytt kort för att ersätta det kort som man tog.

När man i slutändan har lyckats att göra sig av med alla sina kort drämmer man näven i bordet och skriker ”Stress!”. Därefter har man kammat hem vinsten.

Här kan du lära dig fler kortspel

Senast uppdaterad 18 april, 2024