Spelstrategi för roulette – Whittaker

Roulette ljulWhittaker är en spelstrategi för roulette, som liknar Labouchere eftersom man tittar på den tidigare insatsen för att avgöra hur nästa satsning ska göras . Men, Whittaker ligger ännu närmre det berömda Fibonacci-systemet och det finns mycket som tyder på att det i grunden faktiskt är samma system fast med två olika namn.

Som så många andra system fungerar det bäst på så kallade even bets eller jämna odds, det vill säga vad där chansen är ungefär lika för de olika utfallen av spelet. Jämna odds är rött 7 svart, jämna / ojämna nummer och 1 – 18 / 19 – 36. Här har man knappt 50% chans att vinna vad man än satsar på.

Så fungerar systemet

Med Whittaker systemet väntar du tills du har förlorat två gånger på rad. Om du börjar med en satsning på, exempelvis, en euro, behåller du denna insats tills du har förlorat två gånger i rad. Om du börjar med en insats på 1 kommer talraden för systemet att vara följande:

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89

När du förlorar räknar du helt enkelt ihop din insats från de två senaste omgångarna för at få fram din kommande satsning. När du vinner tar du istället två steg tillbaka i talserien. Ett steg framåt vid förlust och två steg tillbaka vid vinst är alltså vad som gäller om du använder dig av Whittakers system. Det betyder att du, om du gör en lång förlustrad, snabbt kommer upp i mycket höga insatssummor.

Fördelar med Whittaker

Eftersom detta system i stort är identiskt med Fibonacci systemet har det förstås samma för- och nackdelar. En nackdel har vi redan nämnt, nämligen att du kan komma upp i ganska höga insatser relativt snabbt om du råkar förlora flera spel i rad. En annan nackdel som i stort sett alla strategier har är att ingen av dem i långa loppet kan ge spelaren en fördel gentemot huset. Men, naturligtvis finns det också fördelar.

En fördel med Whittaker är att det är en stabil strategi som ska ge en jämnare avkastning.  Systemet är inte särskilt matematiskt avancerat och är lätt att förstå. Och att använda sig av  ett system som Whittaker är en bra garanti för att inte ryckas med känslomässigt och satsa, och kanske spela bort, mer pengar än man från början hade tänkt sig.

Senast uppdaterad 25 april, 2018